Friday, January 5, 2007

Snippets Lang

Car rides with Rama are almost always a delight. Here, a couple of exchanges that made me chuckle.

Rama: May DVD ba tayo na Gagamboy?
Me: Wala 'ata. Ano ba yun?
Rama: Spiderman, pero tagalog.
-0-
Rama: ... Si Rapunzel, big smile, long hair...
Me: How long?
Rama: Kasing-long ng building.
Me: Paano niya sinusuklay?
Rama: Giant suklay.

No comments: