Sunday, May 25, 2008

Oink!


I was reading one of Rama's bedtime stories - this one has lately been on heavy rotation: Ang Pinakasakim na Raha at ang Pinakamaputing Ulap. It starts out like this:
Noong unang panahon, mayroong isang napakasakim na raha. Gusto niya ang pinakamalulusog na baka, ang pinakamatatabang baboy...

She interrupts. Ewww. I don't like baboy.
Me: Uhm, actually, you do.
Rama: No!
Me: Don't you like chicharon? That's baboy.
Rama: Oh. I like baboy

No comments: