Sunday, December 24, 2006

A Testament To My Religion (Or Lack of It)

Christmas Eve, 7ish.

Yaya (Ate Rona): Magsisimba po kami mamayang 9...
Me: Sige, paki-sama na rin si Rama.

8:45

Me: Rama, bihis ka na. Pupunta kayo ni Ate Rona sa church.
Rama: Bakit, may kasal ba?

2 comments:

kristoffer said...

can't get enough of rama's comments. this is one of my best cyber-discoveries so far.

your blog really, really rocks!

Kitilish said...

Halatang pala simba ang Ina ni Rama! Lol.