Saturday, December 30, 2006

Post Xmas Post

December 26, 4ish. Rama and I just messing around on her scooter on the street. Up rides Ann, 6 year old, occasional playmate on her bike.

Ann: Nakita ko sa basurahan niyo yung mga kahon ng Barbie. Yun ba ang mga regalo ni Rama?
Me: Oo.
Ann: Ako din, may barbie. Pero hindi ko linalaro, naka-display lang.
Rama: Ano yung "display"?
Ann: Andun lang sa mataas. Pag linaro ko yun, papaluin ako.
Me: Gusto mong laruin ang mga Barbie ni Rama?
Ann nods. Rama leads, brings out her toys.

Ann turns out to be a motor mouth. Ang daming kwento:
Ann: Yung lolo kong nagkasakit, naoperahan... Yung pinsan ko, sa amin nakatira kasi nasa abroad yung mama niya... nagpunta kaming Cavite, sa palayan, nakakatakot. Ay, panaginip ko lang pala yun. Meron din akong panaginip na ahas, blah blah blah.
Me to Rama: Meron ka rin bang panaginip, Rama?
Rama: Oo, masaya. SM.

No comments: