Sunday, November 12, 2006

Alam Ko Lahat... Not!

Rama is at this stage where she replies "Alam Koh!" to EVERYTHING.
Me: Ayaw mong ipatong ang paa mo sa table, Rama.
Rama: Alam koh!

Teacher: Rama, what letter is this?
Rama: silence
Teacher: Letter L, right?
Rama: Alam koh!

So one time, after a similar exchange:
...
Rama: Alam koh!
Me: Meron ka bang hindi alam?
Pause.
Rama: Ano ang tagalog ng aircon?

haylovet.

1 comment:

Annie said...

Smart kid talaga! Ano nga ba English ng A/C......tsk...tsk....wala ah.

Ang galing, I wish she can read all of this when she grows up.....CHARACTER TALAGA SYA!